TinyKepegchel

INDEX

Inleiding

Jouw Tiny House, zelf ontwerpen en bouwen…. waarin jij je creativiteit kwijt kunt, zoveel mogelijk duurzame materialen gebruikt en met jouw Tiny House zorgt voor een kleine footprint op deze aarde.

Bij Tiny Kepegchel zoeken we deze pioniers, die het verschil willen maken. Zodat we samen een inspirerende woon- en leefomgeving kunnen realiseren tussen Panningen en Egchel, voor de bewoners, maar ook voor de omgeving.

Je woont dan straks in jouw eigen Tiny House op een perceel van 4.400 meter dat je deelt met de andere bewoners (maximaal 11 Tiny Houses). Samen met de bewoners, initiatiefnemers en omgeving zorg je voor de verrijking van het, nu agrarische, terrein. Dit doen we door de aanplant van beplanting in de vorm van een voedseltuin. Samen met de bewoners zorg je voor het onderhoud van dit terrein. Naast de eetbare vaste beplanting is er de mogelijkheid tot het realiseren van een moestuin en komt er een ontmoetingsplek op het terrein. Bij jouw tiny house heb je straks ook een privétuin… om heerlijk in je hangmat weg te dromen of op je loungeplekje een goed boek te lezen.

Samen kunnen we veel meer bereiken dan alleen. Wil jij niet hier wonen maar vind je het leuk om mee te doen? We horen graag waar jij je steentje in wil bijdragen. Of dat 1 keer is of regelmatig, dat maakt niet uit.

Een duurzaam Tiny Kepegchel, realiseren we samen met haar bewoners en omgeving.

Duurzaam

We willen dat bewoners hier 15 jaar kunnen wonen.

Duurzaam betekent dat het Tiny House wordt voorzien van installaties die Semi Off Grid wonen mogelijk maken. Door bij de bouw bestaande materialen te gebruiken of nieuwe duurzame materialen die later hergebruikt kunnen worden, dragen we bij aan een lagere footprint.

Duurzaam betekent verrijking van de natuur voor mens en dier. Dit doen we door de aanleg van een voedseltuin. Na de periode van 15 jaar blijft deze beplanting grotendeels aanwezig.

De investering die de bewoner doet in zijn eigen Tiny House, zorgt voor duurzaam financiële onafhankelijkheid. De bewoner betaald een vergoeding voor het gebruik van de grond en lidmaatschapsbedrag voor deelname aan de bewonersgroep. Dit lidmaatschapsbedrag wordt ingezet ten gunste van het onderhoud van de gemeenschappelijke voorzieningen en het terrein. Door de semi off grid installaties zijn er weinig bijkomende kosten voor nutsvoorzieningen.

Semi Off Grid? De Tiny Houses worden wel aangesloten op het riool. Een drinkwater aansluiting vanuit WML is verplicht voor keuken en bad kraan (drinkwater). Hemelwater vangt elke tiny house zelf op en wordt hergebruikt voor toiletspoeling, wasmachine en sproeien van de tuin. Elektriciteit is off grid. Dus jij zorgt voor jouw eigen stroomvoorziening. Dit betekend investeren in systemen om je tiny house zelf te voorzien van stroom. Het gemeenschappelijk gebouw krijgt wel een elektriciteitsaansluiting. De bewonersgroep bepaald wat in het gemeenschappelijk gebouw komt.  We denken hierbij aan een wasmachine, droger, diepvries, grote koelkast en een mogelijkheid om te koken. Maar ook bijvoorbeeld de inrichting van een gelegenheid tot thuiswerkplekken met monitor en printer. Zo heb je een back-up voor perioden met energietekorten in de winter. 

Open community

Samen bereik je meer dan alleen. Dat geld voor elke gemeenschap, wijk, vereniging etc.

Dat is precies de gedachte die volledig geïntegreerd is in dit plan. Dit plan heeft als doel waarde toe te voegen voor de bewoners en de omgeving. Je kunt een plan als dit enkel succesvol ontwikkelen als je dit samen doet.

Vele rollen, ervaringen, kennis, interesses, talenten, materialen, een groot netwerk en spierballen zijn nodig om dit te realiseren. Maar ook ambassadeurs zijn nodig om de gedachte uit te dragen. Namelijk, door de succesfactoren die we hier leren in het klein door te geven aan een ander, kunnen we zorgen voor een betere wereld voor morgen. 

De initiatiefnemers zijn de aanjagers van Tiny Kepegchel. Zij zorgen samen met de Gemeente voor de planologische procedures om dit mogelijk te maken. Zij verzorgen de infrastructurele inrichting van het terrein en het gemeenschappelijk gebouw. Ook de landschappelijke inpassing, volgend het landschappelijk inrichtingsplan, wordt door hun gefaciliteerd. 

De toekomstige bewoners realiseren hun Tiny House en zorgen voor de inrichting van het gezamenlijk gebouw. Daarnaast dragen ze bij aan de verrijking van de voedseltuin. Structureel zorgen ze voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke faciliteiten op het terrein.

Samen dragen bewoners en initiatiefnemers van Tiny Kepegchel bij aan het verbeteren van de leefomgeving in samenwerking met de partners van het Pius Park en het Dorpsoverleg Egchel. Denk aan het delen van kennis en ervaring vanuit dit project en het stimuleren van laagdrempelige ontmoetingen met mensen in onze omgeving.

Landschappelijke inpassing

Voor de inrichting van het terrein heeft Sandra van den Beuken / landschapsarchitecte te Bunde in samenwerking met Bureau B te Panningen een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is ook afgestemd met de Gemeente Peel en Maas. Dit ontwerp is de basis voor de planologische procedures. 

In het ontwerp is gekeken naar de historie van het terrein. Het terrein heeft een open karakter vanwege de kernrandzone tussen Panningen en Egchel en bij de verdeling van de Tiny Houses is rekening gehouden met de oude bouwlanden structuur. 

Het terrein is vanaf de centrale parkeerplekken volledig autovrij en ingericht voor de voetganger (en fiets aan de hand). De paden worden rolstoel toegankelijk uitgevoerd. Elke kavel wordt 7×14 meter en mag voor maximaal 50 m2 bebouwd worden. Voor de wandelaars wordt er overdag een verbinding met het Pius Park gerealiseerd. Er is veel ruimte voor gemeenschappelijk groen, goed waterbeheer en voldoende variatie in eetbare beplanting. Ook worden er bij de bouw natuur-inclusieve maatregelen genomen zodat we de leefomgeving voor mensen, dieren en natuur verrijken. 

Tijdlijn

December 2021

Start van Tiny Kepegchel

Lancering Tiny Kepegchel op socialmedia.

Q1 2022

Informatie bijeenkomsten

Vele geïnteresseerden hebben de informatie bijeenkomsten bezocht. Ook de diverse raadsfracties van gemeente Peel en Maas hebben de locatie bezocht en onze presentatie bijgewoond.

Q2 2022

Aanvraag

Principe verzoek naar gemeente.

Q3 2022

Inspiratiemarkt

Ontmoeten en inspireren toekomstige bewoners via bewonersbijeenkomsten op de locatie van Tiny Kepegchel.

2023

Inschrijven

Geïnteresseerden presenteren hun plannen en ontwerpen aan Tiny Kepegchel. Verlening van de vergunning door gemeente Peel en Maas.

Okt 2023

Vergunning aangevraagd