Molenheg 1 in Egchel potentiële plek voor veertien tiny housesYvonne Houtakkers en Leon Timmermans uit Egchel willen een terrein van 4.400 vierkante meter beschikbaar stellen voor het realiseren van maximaal veertien tiny houses. Ze onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om de potentiële bewoners volledig zelfvoorzienend te laten wonen en in de toekomst met de bewoners de community Tiny Kepegchel te vormen. Het is de bedoeling dat de bewoners er vijftien jaar kunnen wonen.

Momenteel is het perceel van 4.400 vierkante meter op Molenheg 1 in Egchel nog bedekt met gras. Zomer 2023 hopen de initiatiefnemers dat het terrein gevuld is met bomen, planten, struiken, twee helofytenfilters en maximaal veertien tiny houses. Het is de bedoeling dat Yvonne en Leon investeren in het terrein door de infrastructuur en een noodvoorziening met elektriciteit en water aan te leggen en dat de bewoners zelf hun huizen bouwen. Het perceel is in twee gedeeltes opgedeeld. Op het hogere gedeelte is plek voor negen tiny houses. Op het lagere gedeelte is plaats voor vijf huisjes. De maximale oppervlakte op de begane grond bedraagt 50 vierkante meter. De tiny houses beschikken over een kleine privétuin. De bewoners nemen deel aan de community Kepegchel, dat staat voor Kepel en Egchel, en dragen bij aan het terrein en de omgeving.

De interesse voor tiny houses werd bij Yvonne en Leon twee jaar geleden gewekt. “Ik volg al een tijdje de ontwikkelingen rondom tiny houses. Door de schaarste van de grond en bouwmaterialen is zelf een woning bouwen lang niet voor iedereen bereikbaar. Ook zien we door corona dat het van belang is om het anders te doen en komt een beweging op gang om op een andere manier te gaan leven. Consuminderen, ‘ontspullen’, anders omgaan met grondstoffen, meer delen: daar worden steeds meer mensen zich van bewust. Maar door corona zie je ook de behoefte om meer voor elkaar klaar te staan. Deze ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van dit plan. De potentiële bewoners vinden duurzaamheid belangrijk en willen volledig zelfvoorzienend wonen, zijn graag buiten en willen in een community wonen. De doelgroep is een mix van leeftijdengezinssamenstellingen en achtergrond, maar als gezamenlijke drijfveer ’tiny’ leven met een kleine voetafdruk op de aarde en samenwerken met elkaar in een community.”

Het is de bedoeling dat het perceel niet alleen toegankelijk wordt voor de inwoners van de tiny houses. In samenwerking met Pius Park willen de initiatiefnemers een wandelpad realiseren dat over het terrein in Egchel loopt. “We willen het terrein toegankelijk maken voor iedereen die geïnteresseerd is. Naast het wandelpad komen bankjes te staan en ook van de pluktuinen kunnen wandelaars gebruikmaken. Hierdoor ontstaat er verbinding tussen de omgeving en de community. In de avonduren gaat de poort van het terrein dicht, zodat de bewoners zich wel veilig voelen.” Ook zien de initiatiefnemers iets in een samenwerking met het onderwijs. “Het zou een leuk idee zijn als leerlingen opdrachten op ons terrein kunnen maken. Daarnaast willen we ook opendagen organiseren waarbij de voorlichting geven over ons concept.”

Momenteel zijn ongeveer twintig mensen geïnteresseerd in het project, geeft Yvonne aan. “Indien we meer aanmeldingen binnenkrijgen dan het aantal beschikbare plekken, dan gaat een jury beoordelen welke ideeën en bewoners het beste binnen ons plan passen.” Ze hoopt in februari een principeverzoek in te kunnen dienen bij de gemeente en dat volgend jaar de opstartfase is afgerond.

Bron: HALLO Peel en Maas 
Tekst: Jeanine Hendriks