Tinyhouses

Inleiding

Hierna gaan we in op het ontwerp van het terrein, de maatvoering van de Tiny Houses, de spelregels en het bouwproces.

Op de pagina FAQ vind u de veel gestelde vragen. Waarin de verschillende onderdelen van de bouw van het tiny house, de vergunningen en regelgeving worden toegelicht.

Ontwerpen

In het ontwerp van het terrein zijn 11 kavels ingetekend met per kavel een oppervlakte van 98 m2. De afmetingen van de kavels (in oranje weergegeven) zijn 7 x 14 meter. De Tiny Houses moeten binnen deze afmetingen gerealiseerd worden.

De maximale bebouwde oppervlakte is 50 m2. De minimale oppervlakte van een Tiny House is 20,2 m2. 

In onderstaande impressie zijn verschillende typen ingetekend. Elk Tiny House heeft zijn eigen unieke karakter en de impressie die u hierna ziet is dus slechts een impressie. 

Om kwaliteit te garanderen hebben wij een Beeld Kwaliteit Plan opgesteld. Dit is aanvullend op de vergunningseisen en is bindend voor alle bewoners. 

Spelregels

Voor de bouw van het Tiny House gelden spelregels. Hierover maken wij afspraken met de Gemeente en deze worden vastgelegd in een Beeld Kwaliteit Plan.

U moet hierbij denken aan voorwaarden vanuit wet- en regelgeving waar een Tiny House aan moet voldoen. Maar ook stedenbouwkundige kwaliteitseisen. Zoals materiaal en kleur gebruik aan de buitenzijde van het Tiny House. In de spelregels worden ook voorschriften voor raamindelingen, hoogtes, brandveiligheid, het wegwerken van technische installaties en afbakening van het privé buitengebied opgenomen.

We vinden het van belang dat het geheel een opgeruimde, eenduidige en rustige uitstraling heeft door. Wat het ontwerp van de Tiny Houses betreft, daar kan de toekomstige bewoner zijn/haar creativiteit in kwijt. Juist de variëteit in de Tiny Houses in architectuur en afmetingen vinden we erg waardevol.

Bouwen

Voor de bouw van het casco van de Tiny Houses kunnen de toekomstige bewoners eventueel samen een bouwlocatie huren, waarbij gebruik kan worden gemaakt. Of bewoners bouwen zelf op eigen locaties. Zodra de bewonersgroep/community bekend is kunnen zij hier zelf afspraken over maken.

Samen bouwen heeft de voordelen van gezamenlijk materialen inkopen, lasten van een bouw locatie delen, groeien in elkaar leren kennen door samen te werken en gereedschappen, kennis, kwaliteiten samen in te zetten.

Bouwen van het casco op het terrein is niet (of in zeer beperkte tijd) toegestaan. Zodra het casco van het Tiny House gereed is inclusief buitgevel bekleding en dakbedekking kan het Tiny House op de locatie worden geplaatst. Het interieur mag op de locatie Tiny Kepegchel worden afgebouwd.